Nově přidáno:

Nová pravidla pro účast na bohoslužbách od 3. prosince 2020 - ve složce Oznámení farnosti

Odpustky pro duše v očistci - ve složce Oznámení farnosti

Duchovní půst - ve složce Texty a homilie

Akatist k Přesvaté Bohorodičce-ve složce Texty a homilie

Otázky pro zpytování svědomí před sv. zpovědí – ve složce Texty a homilie