Nově přidáno:

Odpustky pro duše v očistci - ve složce Liturgicko past.př.

Duchovní půst - ve složce Liturgicko past.př.

Akatist k Přesvaté Bohorodičce-ve složce Texty a homilie

Otázky pro zpytování svědomí před sv. zpovědí – ve složce Texty a homilie