Nově přidáno:

Svatá liturgie v pátek 7.8. - ve složce Oznámení farnosti

Duchovní půst - ve složce Texty a homilie

Akatist k Přesvaté Bohorodičce-ve složce Texty a homilie

Otázky pro zpytování svědomí před sv. zpovědí – ve složce Texty a homilie