Nově přidáno:

Svatá liturgie 29.6.2019 - Ve složce Oznámení farnosti

Duchovní půst –  ve složce Texty a homilie

Křest Magdalény Maria Kunhuty - ve složce Ze života farnosti

Svatba Eduarda a Jarmily - ve složce Ze života farnosti

Akatist k Přesvaté Bohorodičce-ve složce Texty a homilie

Otázky pro zpytování svědomí před sv. zpovědí – ve složce Texty a homilie