Nově přidáno:

Svatá liturgie v pátek 5.června - ve složce Oznámení farnosti

Svatá liturgie v neděli 9 hodin - ve složce Oznámení farnosti

Pravidla pro účast na bohoslužbách - ve složce Oznámení farnosti

Duchovní půst - ve složce Texty a homilie

Akatist k Přesvaté Bohorodičce-ve složce Texty a homilie

Otázky pro zpytování svědomí před sv. zpovědí – ve složce Texty a homilie