Nově přidáno:

Svatá liturgie  2.8.2024 -  ve složce Oznámení farnosti

Odpustky pro duše v očistci - ve složce Liturgicko past.př.

Duchovní půst - ve složce Liturgicko past.př.

Akatist k Přesvaté Bohorodičce-ve složce Texty a homilie

Otázky pro zpytování svědomí před sv. zpovědí – ve složce Texty a homilie