Nově přidáno:

Vánoční program - ve složce Oznámení farnosti

Duchovní půst - ve složce Texty a homilie

Křest Magdalény Maria Kunhuty - ve složce Ze života farnosti

Svatba Eduarda a Jarmily - ve složce Ze života farnosti

Akatist k Přesvaté Bohorodičce-ve složce Texty a homilie

Otázky pro zpytování svědomí před sv. zpovědí – ve složce Texty a homilie