Velikonoce 2019

 

 

 

                    Slavnost umučení a vzkříšení

 

                    našeho Pána Ježíše Krista

 

                              L. P. 2019.

 

                   v Řeckokatolické farnosti

 

                        v  Otrokovicích

 

 

     14. dubna 2019 – Květná neděle v 9, 00 hod:  Sv. liturgie a svěcení ratolestí.

 

    18.dubna 2019 - Velký čtvrtek v 16,00 hod:  večereň a slavnostní

    liturgie sv. Basila Velikého ke cti ustanovení Nejsvětější eucharistie.

 

    19.dubna 2019 – Velký pátek v 16,00 hod:  Velkopáteční obřady s uložením Pláščenice do Božího hrobu a sv. přijímání. Sv. liturgie se nekoná. (Zasvěcený svátek a přísný půst od masitých, mléčných a vaječných jídel a půst újmy).

 

20.dubna 2019 – Velká sobota v 16,00 hod:  večereň s obřady  v předvečer vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista a slavná liturgie sv. Basila Velikého a posvěcení litijních darů.

 

21.dubna 2019 – Velikonoční neděle - slavnost vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.

     Utěreň vzkříšení - začne v 9,00 hod. Po ní bude následovat slavná liturgie sv. Jana Zlatoústého. Po skončení sv. liturgie bude svěcení pokrmů a mirování.

 

   22.dubna 2019 – Světlé pondělí sv. liturgie Jana Zlatoústého v 9,00 hod; Po sv. liturgii svátostné požehnání. (Zasvěcený svátek).

 

 

Velikonoční přání

 

 

     

 

 

                Den vzkříšení !

      Naplňme se světlem národy !

        Kristus Bůh nás převedl

            ze smrti do života

            a ze země k nebi.

 

          sv. Jan z Damašku

 

      Velikonoce 2019  

 

Anděl zvěstoval Požehnané:

„Přečistá Panno raduj se !

A opět pravím raduj se !

Tvůj syn vstal třetího dne z hrobu.

A mrtvé z hrobu vyvedl,

národy, veselte se !“

 

 

 

 

   Milostiplné a požehnané svátky velikonoční

 

  Přeje, vzpomíná a žehná

 

  P. Mgr. Ing. Jiří A. Pleskač