Svatá liturgie v pátek 5. června

Na první pátek v měsíci červnu 5.6. 2020 bude v Otrokovicích v kostele sv. arch. Michaela sloužena Svatá liturgie v 16,30.

 

     

 

 

Nedělní Svatá liturgie v Otrokovicích v kostele svatého archanděla Michaela

 

Od neděle 17. května bude sloužena nedělní Svatá liturgie  již pravidelně v 9 hodin.

 

Pravidla pro účast na bohoslužbách

 

Pro účast na bohoslužbě, musí být dodržována následující pravidla:

 

bohoslužby se ve stejný čas účastní nejvýše 100 osob,

v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.)

-- účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,

v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm,

délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.