Pascha 2015 v Otrokovicích

 

Slavení Paschy začalo na Velikonoční neděli 5. dubna 2015 před kostelem sv. arch. Michaela v 9.00 hodin. Po úvodních obřadech se věřící odebrali do kostela ke slavení Velikonoční jitřní a Svaté liturgie.Na závěr Svaté liturgie byly posvěceny pokrmy a následovalo pomazání požehnaným olejem – myrování. V pondělí Velikonoční byla slavena Svatá liturgie a po jejím skončení následoval průvod, čtení evangelií od čtyř evangelistů a myrování.