Otec Peter Krenický v Otrokovicích.

 

V neděli 28. prosince 2014 navštívil naši farnost vzácný host – otec Peter Krenický, působící na Ukrajině. Odpoledne sloužil Svatou liturgii, kterou zpěvem doprovodili bohoslovci z Kyjevského semináře. Otec Peter udělil Svátost křtu a myropomazáni dospělému katechumenovi. Krásné zpěvy bohoslovců i Svatá liturgie v nás zanechaly hluboké duchovní zážitky.

 

Peter Krenický, původem z malého městečka Ďačov na východě Slovenska, již třináctým rokem působí jako misionář na Ukrajině. Počátky misie nebyly snadné a nevyhnuly se útokům a pomluvám ze strany některých lidí a také moskevských pravoslavných. Přes všechna úskalí se mu podařilo postavit dvacet osm kostelů a přitáhnout do nich lidi, aby společně s nimi mohl oslavovat Hospodina. Jak sám říká, je to jeho největší radost, když může společně s druhými slavit liturgii a pak jít společně s nimi k potřebným a tišit a mírnit jejich bolest a utrpení.