Otec biskup Ladislav v Otrokovicích

 

Dne 6. července 2014 navštívil apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko Řeckokatolickou farnost v Otrokovicích. V kostele sv. arch. Michaela sloužil s administrátorem farnosti o. Jiřím Pleskačem  pro věřící slavnostní liturgii, kterou doprovodil zpěvem místní sbor z farnosti.

Poté následovalo setkání farnosti s otcem biskupem a společný oběd.