Slavnost sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě

Dne 5. července 2014  na slavnost sv. Cyrila a Metoděje byla sloužena  v bazilice na Velehradě archijerejská Svatá liturgii sv. Jana Zlatoústého, kterou celebroval apoštolský exarcha Mons. Doc. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc. Liturgii doprovodíl zpěvem sbor z Velkých Bílovic pod vedením pana učitele Luboše Řehánka.