Křty, myropomazání a Svátost manželství v naší farnosti

 

Sobota 14. června byla požehnaným dnem pro naši farnost, která se rozšířila o 7 věřících, kteří přijali Svátost křtu a následně  i Svátost myropomazání, kterou přijalo 8 věřících. Upřímně jim k oběma svátostem blahopřejeme. Sobota byla také šťastným dnem pro snoubence Davida Hudečka a Zdeňku Žalákovou, kteří přijali Svátost manželství. Novomanželům Hudečkovým přejeme do jejich společného života hojnost Božího požehnání, pomoci a ochrany!