Rok 2017

Velké svěcení vody

I letos na slavnost Bohozjevení 6.1.2017  se po Svaté liturgii konal obřad Velkého svěcení vody. Od narození našeho Pána Ježíše Krista zdobí náš kostel vánoční stromek s betlémem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křest Damiána Maria Mikuláše v naší farnosti

 

V neděle 22.. ledna 2017  prožila naše farnost velkou radost. Po Svaté liturgii přijal Damián Maria Mikuláš Šiška svátost křtu a myropomazání. Damiánu Maria Mikulášovi vyprošujeme hojnost Božího požehnání, darů Ducha Svatého a rodičům přejeme aby jim přinesl hodně radostí.

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Křest Pavla Maria Judy Tadeáše v naší farnosti

 

V sobotu 25. března 2017 na zasvěcený svátek ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODIČCE  prožila naše farnost velkou radost. Po Svaté liturgii přijal Pavel Maria Juda Tadeáš Bětík svátost křtu a myropomazání. Rodičům Martinovi a Veronice Bětíkovým blahopřejeme a malému Pavlíkovi vyprošujeme hojnost Božího požehnání..

  

       

  

 

    

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Svatba Eduarda a Jarmily

V sobotu 13. května přijali v bazilice Nanebevzetí Panny Marie  Svátost manželství snoubenci Eduard Šneidr a MUDr. Jarmila Dančová. Novomanželům Šneidrovým srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání, pomoci a ochrany na Mnohaja i blahaja lita !

 

  

    

 

 

 

Křest Magdalény Maria Kunhuty v naší farnosti

 

V neděli 23. července 2017 prožila naše farnost radostnou událost. Po Svaté liturgii přijala Magdaléna Maria Kunhuta Mikuláštíková svátost křtu a myropomazání. Rodičům Mirkovi a Martině Mikuláštíkovým blahopřejeme a malé Magdalénce vyprošujeme hojnost Božího požehnání..

  

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

Křest Kryštofa Gabriela v naší farnosti

V úterý 26. prosince  2017 po Svaté liturgii přijal Kryštof Gabriel Ryška svátost křtu a myropomazání. Kryštofu Gabrielovi vyprošujeme hojnost Božího požehnání a darů Ducha Svatého.

 

 

           

 

          

 

 

 

 

 

 

Rok 2016

 

Velké svěcení vody

Na slavnost Bohozjevení 6.1.2016  se po Svaté liturgii sv. Bazila Velkého konal obřad Velkého svěcení vody.

 

 

 

 

 

 

 

VELKÝ  TÝDEN 2016

Na Velký čtvrtek si věřící připomínají poslední večeři Ježíše Krista s apoštoly a jeho modlitbu v Zahradě getsemanské. Odpoledne byla sloužena Večerňa a Svatá liturgie svatého Bazila Velikého.

Velký pátek je vzpomínkou na nespravedlivý soud nad Ježíšem, na jeho smrt na kříži a jeho pohřbení. Letošní Velký pátek měl mimořádný program. Připadl na něj svátek Zvěstování Páně. Dopoledne byla slavena Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého  v modré barvě.  Odpoledne byla sloužena velkopáteční večerní, spojená s vynášením plátna, na němž je zobrazen Kristus sejmutý z kříže. Plátno bylo vynášeno z oltáře do chrámové lodi, kde se kladlo na zvláštní, květinami vyzdobený stůl. Tento stůl se nazývá Božím hrobem.

Velká sobota je zasvěcena vzpomínání na Kristovo přebývání v hrobě a na jeho sestoupení do pekel. Odpoledne byla sloužena Večerňa a Svatá liturgie svatého Bazila Velikého.

Oslava vzkříšení Páně začala na Velikonoční neděli 27. března 2016 před chrámem sv. Michaela, archanděla v 9.00 hodin. Po úvodních zpěvech se zástup věřících odebral ke slavení Svaté liturgie do chrámu. Liturgii sloužil duchovní správce otec Mgr. Ing. Jiří A. Pleskač. Po ukončení svaté liturgie následovalo svěcení pokrmů a pomazání věřících - mirování.

 

 

 

 

 

 

 

Křest Jindry Rafaely Reiterové

 

V neděli 1. května 2016 byla po  Svaté liturgii pokřtěna a myropomazána paní Jindra Rafaela Reiterová. Vyprošujeme jí hojnost darů Ducha Svatého, aby byla pevná ve Víře.